top of page

OFTE STILTE SPØRSMÅL

IMPORT TIL NORGE

 

Mange tror det er dyrt å importere varer til Norge, men det er det ikke. De fleste varer er tollfrie. Enkelt sagt gjelder tollsatsene kun tekstiler (som klær) og matvarer (mat og drikke). Dersom varene er tollpliktige (tollavgot) eller særavgifter (særeavgot), betales det til tollvesenet før varene importeres. Bedrifter som er registrerte merverdiavgiftsbetalere betaler INGENTING ved import av varer til Norge og varer som kun er pålagt 25 % merverdiavgift. Du betaler for tjenestene til transportøren og deklaranten.

Hvor mye kan koste å importere varer til Norge kan se HER.

 

Hva trenger du å vite før du importerer varer til Norge?

 

Transportøren av dine transporterte varer eller du må kontakte tolldeklaranten (i dette tilfellet med oss ​​eller deklarantene til andre norske selskaper) før du passer den norske grensen.

Utenlandsk moms er angitt på leverandørens faktura, hva skal jeg gjøre?

 

Hele fakturabeløpet føres i registeret og estimert merverdiavgift (nor. merverdiavgift) beregnes av denne, og hele beløpet inngår i utgiftene i regnskapet.

 

Hva må jeg vise når jeg passerer den norske grenseposten?

Allerede før du passer den norske grensen, vil du motta fortollingserklæringen for varene dine. Disse dokumentene vil inneholde en kode generert for deg personlig, som må fremvises i tollen. Du eller transportøren vil også motta en melding (SMS) på mobilenheten din om at innførsel deklr. er klar.

Hvordan registrere en bil hentet fra utlandet?

Før du registrerer et kjøretøy i Norge, bør du vite hvilke avgifter som gjelder. Ved innførsel av kjøretøy må du betale engangsavgift, vrakpant, merverdiavgift (moms) og klimagassavgift.

 

Du finner all informasjon om import av biler og de 7 trinnene du må ta før du registrerer en bil HER.

Du finner en kalkulator på hvor mye det kan koste å registrere en importert bil HER.

Er det toll eller andre avgifter på bildeler?

 

Du må da betale meirverdiavgift på 25 %.  

Hva er pris på  næringsmidler? Er det forbud å importere ?

 

Dersom du har tenkt å importere mat og drikke (næringsmidler) fra utlandet, må du alltid betale merverdiavgift, som er 15 %. Enkelte varer er underlagt tollfritak og særskilte tillatelser. Tollsatsen avhenger av hva som er i produktet og i hvilket land det er laget. Tollsatsen kan også variere fra år til år. For eksempel er tollsatsen på epler mye høyere om høsten enn om våren. Dette er for å beskytte produksjonen din. Før du importerer næringsmidler, må du sjekke om det har noen begrensninger eller forbud. At et produkt er underlagt restriksjoner kan bety at du må søke om tillatelse før import eller at produktet er underlagt spesielle importvilkår.

Du kan finne ut hvor mye de importerte næringsmidler dine kan koste HER.

All informasjon om restriksjoner og forbud mot varer finner du HER.

Mer detaljert informasjon på litauisk er tilgjengelig på den informative lenken eksportogidas.inovaciuagentura.lt HER.

Viktig:

 

Husk også at du alltid må registrere deg som importør av næringsmidler hos Mattilsynet.

Hva er avgiftene på klær og sko?

 

Klær er en av få varetyper som kan pålegges toll. Tollsatsene varierer avhengig av type plagg. Du finner tollsatsen for noen vanlige plagg i importkalkulatoren. Det er ingen tollavgift for sko.

Du finner mer informasjon om gjeldende tollavgifter og kalkulatoren (til høyre) ved å klikke HER.

 

Hva koster det å importere møbler?

Møbelimport er tollfritt men pålagt 25 % (merverdiavgift) moms.

Er det noen gjeldende gebyrer for inventar?

 

Datamaskiner, nettbrett, tannlegeutstyr, manikyrutstyr/-apparater og inventar til andre formål er fritatt for toll, men med 25 % (merverdiavgift) moms.

Forbudt eller Restriksjoner

Før du importerer et produkt, må du sjekke om det har noen begrensninger eller forbud. At et produkt er underlagt restriksjoner kan bety at du må søke om tillatelse før import eller at produktet er underlagt spesielle importvilkår. Merk at eksportlandet også kan ha restriksjoner, som å kreve eksporttillatelse. Er du i tvil om et produkt er underlagt restriksjoner i eksportlandet, bør du sjekke med selgeren eller myndighetene i landet du kjøper. Varer som ikke har nødvendige tillatelser, godkjenninger eller merking kan holdes tilbake av tollvesenet, eller i verste fall holdes tilbake og destrueres.

Du finner all informasjon om forsikring for enkelte produktkategorier HER.

EKSPORT FRA NORGE

Eksportere dokumentasjon og forsikring for biler og andre kjøretøy?

 

Det er mulig å eksportere egnede kjøretøy som ikke har alvorlige havarier og mangler, samt intakte bildeler.

Kjøretøy regnes som avfall hvis de: er et totalvrak, har ødelagt eller mangler viktige komponenter som motor, drivaksel, girkasse eller seter, har blitt delt i flere deler, har sveisemerker på karosseriet som indikerer at det er splittet. , har omfattende rustskader i bærekonstruksjonen, stor lekkasje av bensin, bremsevæske eller andre væsker, er reparasjonskostnadene i Norge høyere enn verdien på kjøretøyet.

Dersom du ønsker å eksportere brukte kjøretøy, kan du bli bedt om å dokumentere at kjøretøyet ikke er avfall ved en eventuell kontroll/kontroll. Derfor bør du innhente dokumenter som bekrefter at kjøretøyet er i god stand før eksport.

Anbefalt dokumentasjon er: Inspeksjonsblad for gyldig godkjent EU-kontroll (periodisk kontroll). NAF godkjent teknisk test. Følgende tester godtas: "NAF Test on Purchase - Full and Basic", "NAF Test on Sale" eller "NAF Performance Test". Full bekreftelse fra godkjent verksted på at bilen kun trenger mindre reparasjoner.

Hva trenger du å vite når du eksporterer elektriske og elektroniske produkter?


Elektriske og elektroniske (EE) produkter kan omfatte for eksempel kjøleskap, frysere, vaskemaskiner, datamaskiner, mobiltelefoner, fjernsyn og kabler. Elektronikk inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, så brukte EE-produkter er kun tillatt å eksportere under visse retningslinjer.

Før eksport av brukte EE-produkter må hvert produkt inspiseres og pakkes. Kontrollen skal utføres av virksomheten og skal inneholde: funksjonstest - alle hovedfunksjoner skal testes, mengden av farlige stoffer i produktene skal vurderes. Før du eksporterer brukte EE-produkter, sørg for at følgende følger med forsendelsen: en kopi av faktura og salgskontrakt. Her skal alle EE-produkter vises å være fullt funksjonelle og direkte gjenbrukbare. Dette betyr at ingen reparasjoner er nødvendig før eksport. Dokumentasjon av testene som er vedlagt hvert EE-produkt eller emballasjen til produktet Dokumenter som beviser at innholdet i forsendelsen ikke er et avfallstransportdokument, for eksempel en gyldig fraktseddel Dokumenter som viser hvem som er ansvarlig for forsendelsen Testrapport (last ned skjema under) Elektriske og elektroniske produkter .Elektriske og elektroniske produkter (EE) kan omfatte for eksempel kjøleskap, frysere, vaskemaskiner, datamaskiner, mobiltelefoner, fjernsyn og kabler. Elektronikk inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, så brukte EE-produkter er kun tillatt å eksportere under visse retningslinjer.

Hva trenger du å vite når du eksporterer tekstiler, klær og leker?

Sorterte klær, tekstiler og leker skal kunne gjenbrukes. De må ikke være skitne eller skadet. Hvis produkter krever reparasjon, må de sendes som enten grønnlistet eller rapporterings pliktig avfall.

Forbudt

Eksporter frigitte kompressorer airbag kjøleskap/frysere med ozonnedbrytende stoffer.

Kjøleskap, frysere og kompressorer, spesielt eldre produkter, kan inneholde ozonreduserende stoffer. Informasjon om ozonreduserende stoffer og koder finnes på kompressorene. Eksport av kjøleskap, frysere og kompressorer som inneholder følgende materialkoder er forbudt: R22, R123, R124, R141b, R142b, R401A, R401B, R401C, R402A, R402B, R403A, R403A, R410B, R410B, R410B, R410B, R410B, R410B, R410B, R410B, R410B A, R 11, R12, R13, R113, R114, R115, R500, R502, R503.

Mer varer med restriksjonar ved eksport er HER.

bottom of page